Meny

Om Shippingklubben

Shippingklubben Ålesund ble stiftet 22.5 1991 består i dag av nærmere 200 medlemmer i det alt vesentlige fra Ålesund og Sunnmøre.
 

Shippingklubbens målsetting er å arrangere foredrag og konferanser med kjente personer fra næringsliv, politikk, skole og samfunnsliv primært rettet mot den maritime virksomheten i Ålesund og omegn.
 

Medlemsmassen består i dag av nøkkelpersoner fra ledende stillinger innen rederier (subsea, seismic, supply, brønnbåt, fiskeri, passasjer etc), skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, spedisjonsfirmaer, transport- og logistikk- industrien, underleverandører til skipsverftene og videre innen banker, finansieringsselskaper, advokater, revisorer og det maritime skoleverket m.m.
 

Shippingklubben Ålesund var en av stifterne av Maritimt Forum Nordvest.
 

Interessert i å bli medlem?

 

Knut Strømsheim

-styreleder-