Meny

Om Shippingklubben

Shippingklubben Ålesund ble stiftet 21.51991 består i dag av vel 200 medlemmer i det alt vesentlige fra Ålesund og Sunnmøre.
 

Shippingklubbens målsetting er å arrangere foredrag og konferanser med kjente personer fra næringsliv, politikk, skole og samfunnsliv primært rettet mot den maritime virksomheten i Ålesund og omegn.
 

Både Shippingklubben selv og enkeltmedlemmer var aktive pådrivere i kampen for å få Norwegian til å etablere seg med ruter i inn-  og senere utland ved Ålesund Lufthavn Vigra, og denne etableringen har utvilsomt vært med på å videreutvikle Sunnmøre, også som maritim region.
 

Medlemsmassen består i dag av nøkkelpersoner fra ledende stillinger innen skipsverft, rederier, skipskonsulenter, skipsmeglere, spedisjonsfirmaer, transport- og logistikk- industrien, underleverandører til skipsverftene og videre innen banker, finansieringsselskaper, advokater, revisorer og det maritime skoleverket m.m.
 

Shippingklubben Ålesund var en av stifterne av Maritimt Forum Nordvest
 

Interessert i å bli medlem? Send inn din søknad her

 

Knut Strømsheim

-styreleder-