Meny

Foredragsholdere


Medlemsmøter med foredragsgjester:

 

24.10.2023

Daglig leder Rostein Glen Bradley:

«A taste of Fish’n Chips»

og

Adm.dir. Uptime AS Knut Chr. Hovland:

«Uptime – Supporting the energy evolution»

 

05.09. 2023

Medlemsmøte

Volstad Maritime AS ved CEO Christoffer Syversen:

"Rigget for opptur: Etter 7 magre kommer 7 fete?"

 

Maritime Partner AS ved Adm Dir. Torstein Heggstad:

"30 år med kvalitetsbåter som forbedrer sikkerheten til sjøs"

 

09.05. 2023

Medlemsmøte

Inseanergy ved Daglig Leder Kari Elin Korsnes Hildre:

«Inseanergy – grønt lederskap, fra ide til kommersialisering»

 

Bunker Oil AS ved Adm Dir. Trond Leira:

«Grønt skifte i maritim næring – noen bunker tanker»

 

08.03.2023 

Årsmøte/Medlemsmøte i Shippingklubben Ålesund

Tema medlemsmøte

«Shaping the maritime future»

Kongsberg Maritime ved Adm Dir - Lisa Edvardsen Haugan

 

07.12.2022

Julemøte

Kveldens tema:

"Risiko i en urolig tid – hvordan ser risikobildet ut – hvordan forebygge og hvordan håndtere eventuelle hendelser"

Agenda Risk v/Managing Partner Kristian Thaysen:

Sparebanken Møre v/Sikkerhetssjef Arnt Rennan:

 

09.11.2022

Medlemsmøte

Aas Mekansike Verksted v/Adm Dir  Bjørn Helge Aas:

“Brønnbåtens utvikling”

 

Innovasjon Norge v/Regionsdirektør M&R Helge GjerdeKjell Norvoll:

«Omstilling og vekst i norsk næringsliv – Innovasjon Norge sin rolle»

 

24.05.2022

Norges Rederiforbund /Adm Dir Harald Solberg

«Maritime muligheter og utfordringer»

 

15.03.2022

Årsmøte

Jets Vacuum AS v/CEO Øyvind Tørlen:

"Jets - Bærekraft i praksis"

 

Nogva Motorfabrikk AS v/Adm Dir Kjell Norvoll:

"Fra bygdesmie til internasjonal Teknologibedrift - litt politikk og sånt"

 

05.10.2021

Mørenot Group AS v/CEO Arne Birkeland:

«Mørenot – hvor står vi hvor går vi? Fra familieeid konsern til nord-europeisk investeringsselskap.»

               

Sparebanken Vest v/Regiondirektør Torstein Hegstad:

«Sparebanken Vest etablerer seg i Ålesund.» «Konkurransekraft i en ny tid»

 

29.06.2021

Årsmøte

Advokatfirmaet Selmer v/partner Liv Monica Stubholt og partner Nicolai Myren:

 «Hvordan lykkes med innhenting av egenkapital – hvordan tenker en mulig investor.»

               

14.12.2020

Skipsteknisk, Inge Bertil Straume

"Skipsdesign fra Ålesund"

 

Eksportkreditt, Ivar Slengesol

"Seks grep for eksportsuksess"

 

02.11.2020

Medlemsmøte

MMC First Process, Petter Leon Fauske

"En lokal verdensledende aktør innen bærekraftig fiskeindustri"

 

Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll

"Saker i tiden, sett fra Norsk Industri Maritim"

 

24.02.2020

Årsmøte

Salmon Evolution, Odd Tore Finnøy

"Klar til å bygge Norges største landbaserte og bærekraftige oppdrettsanlegg"

 

17.12.2019

Medlemsmøte

Kystdirektoratet ved Kystdirektør Einar Vik Arset

"Sikker kyst tilrettelagt for verdiskapning - utviklingstrekk"

 

Ålesund havn ved Havnefogd Ole Christian Fiskaa

"Grønt skifte og utvikling i havna"

 

22.10.2019

Medlemsmøte

CEO i Rystad Energy, Jarand Rystad

"Energy transition - a threat or an opportunity"

 

CEO i Norselabs, Yngve Tvedt

"Digital Entrepreneurs - concept and investments"

 

21.05.2019

Medlemsmøte

Administrerende Direktør NHO, Ole Erik Almlid

"Liv til bygd og by"

 

CEO i Rimfrost, Stig Remøy

"Havet som spisskammers og energikilde - presentasjon av verdensledende Rimfrost"

 

05.03.2019

Årsmøte

Høegh LNG, Sveinung Støhle

"Markedsleder i flytende LNG - Gøegh LNG og markedet"

 

Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik

"Totalleverandør for landbasert oppdrett - vekstbedrift i en spennende bransje"

 

18.12.2018

Medlemsmøte

Fiskeriminister/Statsråd, Harald Tom Nesvik

"Havet - Norges fremtid"

 

Informasjonsdirektør i Vard, Hege Akselvoll

"Omstilling til nye markeder og nye tider"

 

05.11.2018

Medlemsmøte

President i NHO, Arvid Moss

Tema: "Utfordringer og muligheter i en global og nasjonal kontekst"

 

Arvid tok for seg de mange utfordringer og endringer vi står ovenfor i global såvel som nasjonal kontekst i årene som kommer.

Demografi, Globalisering, Migrasjon, Geopolitiske spenninger, Likestilling, Naturressurser, Digitalisering, Energi/Klima/Miljø, Økende forskjeller og Mobilitet var noen av de tema som han var innom.

 

Følg linken for å se presentasjonen - /Userfiles/Upload/files/2018%2011%2005%20AM%20-%20NHO%20-%20Shippingklubben%20%c3%85lesund(1).pptx

 

Styreleder i Ulstein Group, Tore Ulstein

Tema: "Kraftsamling om havrommet til beste for Norges verdiskapning"

 

Tore snakket litt om Ulsteein sin historie og hvordan deres omstillingsevne har bidratt til at de har kommet seg igjennom den krisen vi har sett i leverandørindustrien med fokus på olje og gass relaterte produkter. Videre snakket han litt om hva som kan sikre videre utvikling og vekst og kom i den anledning inn på muligheten vi har i vår region til nå ta en ledende posisjon innenfor den kommende utviklingen av havrommmet. Samspill og mobilitet mellom industri, utdanningsinstitusjoner og forskning er nøkkelfaktorer for å lykkes med utforming av fremtidens produkter og tjenester.

 

Følg linken for å se presentasjonen - /Userfiles/Upload/files/2018%2011%2005%20-%20TU%20-%20Ulstein%20-%20Shippingklubben%20%c3%85lesund.pptx

 

08.05.2018

Medlemsmøte

Konserndirektør i Lerøy Seafood, Webjørn Barstad

Tema: «Utviklingstrender innen norsk hvitfisk sektor og trender i sjømatbransjen»

 

Webjørn tok for seg hva Lerøy Seafood Group har av produksjon, med særlig fokus på hvitfisk sektoren. Her talte han om retningen for sektoren og de trender en ser i sjømatmarkedet og hvordan dette vil kunne påvirke hvitfisk sektoren fremover. I lys av diskusjonene om ressursskattlegging gav konserndirektøren en gjennomgang av hva de bidrar med lokalt og fordelingen av hvor inntekter og kostnader blir lagt igjen ved virksomhetens produksjon.

Følg linken for å se presentasjonen - /Userfiles/Upload/files/Webj%C3%B8rn%20Barstad%20-%20Ler%C3%B8y%20Seafood%20Group.pdf

 

 

Bjørn-Oscar Kløvning ble for øvrig hedret for sine år som sekretær i styret og mottok den tradisjonelle skipsklokken i presang fra styrets leder Knut Strømsheim.

 

03.09.2018

NHO Møre & Romsdal topplederforum

Norges Statsminister, Erna Solberg

Stort engasjement og fullt hus da NHO M&R i inviterte næringslivsledere til møte med statsminister Erna Solberg i Ålesund.

Etter foredraget ble det god tid til spørsmål fra salen. Formueskatt, fergefri E39 og EØS/Brexit var blant temaene som opptok næringslivet og som statsministeren ble utfordret på.

                   

 

Medlemsmøte

CEO i Golden Ocean Group, Birgitte Ringstad Vartdal

Tema: «Forretningsfilosofi i Golden Ocean Group»

 

Birgitte presenterte Golden Ocean Group og selskapets fokus på å gjøre ting enkelt og fokusert, med en liten og effektiv administrasjon hvor en fokuserer på å holde OPEX og cash break-even på lave nivåer. Selskapet bruker mye tid på å analysere hvor man befinner seg i markedssyklusen, da timing i forhold til kjøp og salg kan skape store aksjonærverdier ved å utnytte volatiliteten og bevegelsene i markedet.

Golden Ocean group har 77 tørrbulk fartøyer med ytterligere 45 fartøyer under management.

Følg linken for selskapets presentasjon - /Userfiles/Upload/files/Birgitte%20Ringstad%20Vartdal%20-%20Golden%20Ocean%20Group.pdf

 

Directør i Farec International, Oli Samro

Tema: «Hvem eier fisken i havet, og hvem kan fiske den?»

 

Oli fremla sitt syn på disse spørsmålene og gjorde rede for stadig konsolidering innen fiskeriene i ute i Europa, hvor store internasjonale selskaper kontrollerer det meste av kvotene. Man har i mindre grad sett det samme i Norge, i hvert fall i samme størrelsesorden, men det gjenstår se hva som skjer i fremtiden.

Oli presenterte også sin nye Fishfacts database som inneholder alt av fiskefartøy med tekniske detaljer, tilhørende kvoter, flagg, AIS posisjonering osv. Et potensielt nyttig instrument for de som søker informasjon innenfor fiskeri sektoren.

Dersom en ønsker å vite mer om Fishfacts can man følge følgende link: http://www.fishfacts.fo/#/

 

 

06.03.18 
Års- og Medlemsmøte
President/CEO i Optimar, Håvard Sætre
 

1. Årsmøte

Årsmøte for året 2017 ble avholdt på Radisson Blu Hotel tirsdag 6.mars.

Formannen gikk  igjennom  de vanlige årsmøtesakene, og med et overskudd på vel 99000 for 2017, innstiller styret på fortsatt drift av Shippingklubben.

Sekretær i styret gjennom de fire siste årene, Bjørn-Oscar Kløvning, gikk nå ut og blir erstattet av Christoffer Syversen. Det øvrige styret var ikke på valg, og blir sittende.  65 frammøtte medlemmene godkjente budsjettet for 2018.

 

2. Optimar v/Håvard Sætre

Håvard Sætre holdt et meget interessant foredrag om suksessbedriften Optimar som nylig ble solgt til det tyske konsernet Haniel.

Se utdrag av foredraget her

 

04.12.17
Medlemsmøte
CEO i Fjord1, Dagfinn Neteland
Tema: "Fjord1 i endring"

 

Det er imponerende det Fjord1 har fått til på ganske kort tid. Det Neteland denne kvelden fortalte medlemmene i Shippingklubben, var blant annet at Fjord1 har gått gjennom en totalforvandling av bedriftskulturen.

"I 2013–14 var det krise i selskapet vårt. Vi regnet feil og tapte penger. Den gang sa jeg: det skal være kø for å begynne å jobbe her, og da lo folk bare. Men i dag ER det kø, flinke folk banker daglig på døra for å få begynne hos oss. Vi har ikke plass til sure folk hos oss, de kan gå hjem. Vi skal ha de dyktigste og mest motiverte medarbeiderne i næringa."

Svaret på hvordan selskapet får til det er enkelt: "Vi har vært nødt til å flytte fokus fra materiell til folk. Jeg er ikke spesielt interessert i båter jeg, altså, men jeg er veldig interessert i folk, og de må ledes, de må ses. Vi skal se folk, hver dag, hele tida"

Neteland tegnet et ganske kompromissløst bilde av organisasjonens bedriftskultur. En av de tingene som måtte gjøres var å gravlegge ansiennitetsprinsippet. Det er ikke noe som heter det hos Fjord1, for de skal ha de beste folkene i jobben, uansett. Det har imidlertid ikke har vært oppsigelser i prosessen fra å være en offentlig til en kommersiell aktør.

Fjord1 tjente en halv milliard i 2016, det vil bli noe av det samme i 2017 og neste år skal det bli enda bedre. Og de pengene trenger de fordi de skal investere i flere titalls nybygg samt ombygging av opptil 20 ferger i de kommende årene.

Suksessformelen er at Fjord1 har satset på folkene sine og på tydelig ledelse. Verdiene deres ligger til grunn for alt de gjør; stolte, åpne, ærlige, lønnsomme og ha godt humør, prioritere samarbeid og pålitelighet. De har rendyrket ferge-virksomheten og solgte seg ut av buss og veitransport.

En annen årsak til at Fjord1 nå tjener penger, er at de har stort fokus på HMS. I 2012–2013 hadde de 25–30 hendelser i året, hendelser som kaikontakt, grunnstøting, og lignende. "Nå har vi null! For 50 dager siden hadde vi en mindre hendelse, men før det hadde vi 587 dager uten noen. Det sparer vi veldig mye penger på. Dessuten holder vi rutetidene strengt, det reduserer også kostnadene", sa Neteland.

 

23.10.17
Medlemsmøte
CEO i Marine Harvest Alf-Helge Aarskog
Tema: "Marine Harvest - med fokus på aquaculture shipping"
Med overnevnte kapasitet på podiet satte Shippingklubben årsrekord i antall fremmøtte denne mandagen  (70)
 

Verden trenger mat. Vi er 7.5 millard mennesker på jorden i dag, og i 2050 sier prognosen at vi vil være 9.5 millarder. Fedme er et større problem enn sult i verden. Vi utnytter i dag en veldig liten del av det potensialet som ligger i havet.  Når oppdrett av 1 kg laks krever krever mindre enn 1/4 av det fóret som skal til for å gi oss 1 kg storfekjøtt, er det lett å se at her ligger et betydelig potensiale i å kunne produsere mer mat fra havet. 

Marine Harvest leverer 6.2millioner måltider laks hver dag, hadde i 2016 en omsetning  på 3.6millarder Euro og har pr. dato 12.717 ansatte. De antar at deres produksjon vil få en 5-dobling fram til 2050.

 

Marine Harvest og DESS (Deep Sea Supply, som i dag er en del av Solstad Farstad) har etablert 50-50 selskap for drift og eierskap av brønnbåter og fartøyer innen oppdrett, og har i dag 5 fartøyer under bygging i Tyrkia og Polen.

Marine Harvest ser på nye konsepter for oppdrett, også havbruk (offshore), her under lukkede anlegg, og har søkt om nye konsesjoner i denne sammenheng.

Grunnlag for vekst: Må være strengt regulert - Forutsigbarhet - Forskning og utvikling

Ser nye muligheter: Kontroll på lusa - Nye områder - Nye arter - Ny teknologi - Bygge sterke merkevarer

 

Alf-Helge AarskogAlf-Helge Aarskog
 
 
29.08.17

Medlemsmøte

1. Captain/deputy Director Jo Even Tomren  fra Norwegian Training Center Manila

Tema: "26 Years with Norwegian-Trained Filipino Seafarers"

Jo Even redegjorde for det arbeidet som er gjort for å utdanne filipinske sjøfolk inn mot den norske handelsflåten og norske fartøyer generelt. Kontoret ligger i Manila

 

2. CEO Geir Hjelle i GH Maritime Consulting

Tema: "Maritime Support Group - Bakteppe og veien videre"

Geir Hjelle redegjorde for tjenestene selskapet tilbyr inn mot rederiene.

 

24.04.17 

Medlemsmøte.

Shippingklubben Ålesund avholdt nytt medlemsmøte tirsdag med 50 medlemmer til stede.

1. Stian S. Tennfjord og Henrik Aadnesen fra Schjødt

Tema:  ”Flere lokale aktører opplever suksess i cruisemarkedet – Hvilke kontraktbetingelser  må nye aktører være forberedt på i denne delen av markedet, og hva kan man lære av dette innen offshore og fiskeri?”                          

Advokatene gjorde en god redgjørelse av hvilke kontraktsbetingelser nye lokale aktører i cruisemarkedet må være forberedt på, og ikke minst hvilke farer og utfordringer som lett kan oppstå hvis man ikke sitter på god kompetanse på dette området.

Presentasjonen fra Schjødt kan du finne her

 

2. Guy Leonard og Marit Kirkhusmo fra SANDS Shippingteam i Oslo.

Tema: "Risikohåndtering av konverteringskontrakter"

Advoktene fra SANDS satt fokus på Risikohåndtering i Konverteringskontrakter med en grundig belysning av farefulle forhold som må tas hensyn til både i eksisterende og nye kontrakter. 

Presentasjonen fra SANDS kan du finne her.

 

Bilde av foredragsholderne.

Personene på bildet  f.v.:
Guy Leonard, engelsk advokat fra SANDS Oslo kontor, Marit Kirkhusmo SANDS Oslo, styreleder i Shippingklubben Knut Strømsheim, Advokat Henrik Aadnesen leder av Schjødts Shippingavdeling Oslo, og Stian S Tennfjord, partner og leder av Schjødts Ålesundskontor. 

 

 

21.02.17

1. Årsmøte

Årsmøte for året 2016 ble avhold uten dramatikk på Radisson Blu Hotel.

Formannen gikk raskt igjennom  de vanlige årsmøtesakene, og med et overskudd på 24000, borger for fortsatt drift av Shippingklubben.

Ingen i styret var på valg i år og de 67 frammøtte medlemmene godkjente budsjettet for 2017.

 

2. Medlemsmøte

Gründer og CEO i Sølvtrans, Roger Halsebakk

Tema for foredraget: Brønnbåt i dag - Markedsutsikter

Roger Halsebakk tok oss gjennom en eventyrlig reise fra starten i 1985 da det hele begynte med en ombygget fraktebåt, veksten, børsen og frem til i dag når flåten består av 23 moderne brønnbøter.  Med filosofien Det eneste en kan kontrollere er kostnadene - Markedet styrer en ikke, har han bygget opp Sølvtrans til verdens største brønnbåtrederi og han har ikke tenkt å stoppe her. Han har spesialisert sin flåte inn mot lukkede systmer, og i lys av de smitteutfordringene som bransjen har hatt, har dette vært en suksessformel.

Sølvtrans har fartøyer i Tasmania, Chile, Scotland, Canada utenom Norge.

Halsebakk kan mye om oppdrettsnæringen og er bekymret for den sterk økningen i produksjonskostnadene, fra 16 kr/kg for få år siden mens vi nå snakker om 28-40kr/kg. Dette går greit når lakseprisen er 70kr/kg, men han tror denne skal ned, og da er det ikke greit lenger. Han snakket innsynsfullt om framtiden og vekst for næringen og er optimistisk, men at her ligger utfordringer bl.a. å få bukt med lakselusen. Denne blir en ikke kvitt, men man kan begrense den så den er til å leve med.  Oppdrett offshore kommer, og han tror at kravene som da stilles til brønnbåtene som skal betjene disse, vil la seg kunne løse. Med den forventede veksten i oppdrettsnæringen, tror han at mye av transporten skal over på kjøl i forhold til landeveg i dag, så her ligger muligheter.

Et veldig interessant foredrag som engasjerte salen gjennom mange spørsmål til Halsebakk.

 

Hyggelig middag på Bulls Brygge etter fordraget.

Bilde 1 - 2 - 3 - 4

 

29.11.16

Medlemsmøte.

Tidligere eiger og styreleder i REM Offshore, Åge J. Remøy 

Tema for foredraget: REM sin vekst og fall, og hva nå?

Her fikk vi historien til REM Offshore fra hovedpersonen selv, som tok for seg den spede begynnelsen i 1978 når han og brødrene kjøpe den første fiskebåten og frem til i dag. Videre om oppturene i rekefiske på 80-tallet, etableringen av REM Offshore, offshore bonanzaen i 2004-2009, børsnotering i 2007, finanskrise, deling av rederiet med Solstad i 2009 og gjennombyggingen av rederiet i 2010 -14 hvor flåten på topp talte 20 skip. Særs interessant ble det i sluttfasen 2015-2016 når oljekrisen slo inn for fullt og Kjell Inge Røkkes "bakholdsangrep" som Åge kalte det, da hans selskap Aker kjøpte opp obligasjoner og blokkerte REM's refinansiering med banker og kreditorer, og som da endte med at REM ble en del av Aker/Solstad.

Åge har ikke tenkt å gi seg og har nå etablert OSV Management og samlet inn NOK 500 mill som skal ruste de til å gjøre nye investeringer i en kriserammet offshorenæring. Vi aner at et nytt offshorerederi er på gang.

Bilde1  Bilde2  Se Presentasjonen

 

 

11.10.16

Medlemsmøte.

Styreleder i Havila Shipping, Per Sævik  

Tema for foredraget: Har vi mistet respekten for milliardlån?

Per Sævik holdt et meget godt og interessant foredrag om bakgrunnen for krisen i offshore næringen for de vel 50 fremmøtte, og beskrev noen av årsakene til de store milliardlånene som de fleste offshore rederiene i dag sliter med, og han er ikke redd for å ta selvkritikk. "Når alle tenker likt, er det ingen som tenker særlig mye" sier han, som selv har 35 års erfaring i bransjen og har opplevd flere oppturer og nedturer.

Per ser ingen klare utveger på den krisen som har oppstått i næringen, men oppfordrer rederiene som var til stede, til ikke å selge seg for billig. Tross krisen nå, så er Per Sævik likevel overbevist om at det kommer nye oppgangstider. "Bak skyene er himmelen alltid blå"

Bilde

 

09.05.16

MEDLEMSMØTE OG MARKERING AV 25 ÅRS JUBILEUM

Medlemsmøtet ble avholdt i Farstad Shippings nye lokaler på Skansekaia, hvor selskapets styreleder Andy Farstad ønsket oss velkommen.

 

Foredragsholdere:

1. Ordfører i Ålesund kommune: Eva Vinje Aurdal

Tema: "Kommunereformen og nye regioner - Hvor står vi og hvor går vi?"

Ordføreren holdt et engasjert foredrag om kommunereformen og viktigheten av å få til storkommunen "Sunnmøre". Kommunenes oppgaver har mangedoblet seg siden 1964 og fordelene med større kommune-enheter er åpenbare. Engasjement fikk en óg fra salen, bl.a. fra Jan Petter Eide, Gjert Myklebust og Bjørn Sandnes, som alle virket å støtte opp om Eva Vinje Aurdals budskap.

(Bilde)

 

2. Direktør for RT Propulsion Rolls Royce Marine AS: Rune Garen

Tema: "Nytenkning i Maritim Industri -  Hva stimulerer og hva hemmer innovasjon?"

Rune Garen holdt et meget interessant og svært aktuelt foredrag omkring innovasjon, og hvilke muligheter som ligger foran oss.

-Innovasjon er hva kunder er villig til å betale godt for-

Fremtiden er her nå og den ligger i Havrommet. Eksempler på dette:

-Oppdrett Offshore

-Blue mining

-Offshore vind

-Batteri (Energy storage)

(Bilde)

 

3. Utdeling av utmerkelser

Hedersmann og industribygger Inge Huse ble tildelt Shippingklubbens hedersmerke for sitt betydningsfulle arbeid og bidrag til utvikling av norsk skipsrelatert industri gjennom sitt selskap I.P.Huse.

Videre ble tidligere styreleder i Shippingklubben, Ørnulf Blaalid, utnevnt til Æresmedlem i Shippingklubben for sin mangeårige innsats og engasjement for Shippingklubben. (Bilde)

 

4. "Festmiddag"

Som plaster på såret for at Jubileumsfesten ble avlyst, invitertet Shippingklubben sine medlemmer og inviterte gjester til en herlig 3-retters klippfiskmiddag, tilberedt og servert av Mindor Klauseth & Co. fra Klippfiskakademiet.

Klubbens formann Knut Strømsheim holdt tale under måltidet, der han bl.a. kåserte omkring stiftelsen av klubben for 25 år siden, og dro litt om klubbens historie fra den gang og frem til i dag. (Talen)

Spesielt hyggelig var det også at vår eldste nålevende æresmedlem Else Karlsen overvar arrangementet, og så ut til å hygge seg i det gode selskapet.

 

 

09.02.2016

1. Årsmøte.

Årsmøte avholdt først med de vanlige Årsmøtesakene.

Skipsklokke utdelt til mangeårig revisor for Shippingklubben, Idar Gjerde.

Blomster til Lars Åge Eldøy for hans innsats i klubben som mangeårig styremedlem.

Nytt styremedlem: Stig Gjethammer (Eksportkreditt)

Bilde fra Årsmøtet her

Foredrag:

2. Advokatene Christopher L. Sveen og Nicolay Myren fra Advokatfirma Kyllingstad Kleveland

Temaer: (Klikk her for å se presentasjon)

"Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet"

"Kontrahering/virksomhet i eksotiske regioner som bl.a. Vest-Afrika, Brasil og Asia"

3. Advokat Ståle Gjengset - Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Temaer: (Klikk her for å se presentasjon)

"Hvordan unngå russisk rulett i kredittforhandlinger"

"Slik sikres verdier utenfor skifteretten"

Klikk her for å se bilde av foredragsholderne.

 

02.11.2015    

Skipsmeglerfirma Clarksons Platou,  v/Erik Tønne, analysesjef offshore.

Tema: "Offshore: Markedsoppdatering og veien videre"

 

18.05.2015   

Generalinspektøren for Sjøforsvaret, Lars Saunes

Tema: Status og fremtid

President i Deep Ocean, Mads R. Bårdsen

Tema: Operasjoner nå og fremover

 

10.03.2015   

Generalforsamling i Shippingklubben Ålesund. 

Deretter medlemsmøte med foredragsholdere: 

Styreleder i GIEK, Oslo, Wenche Nistad og adm. direktør Jarle Roth, Eksportkreditt, Oslo

Se bilde her

 

24.11.2014 
Statsråd og Næringsminister Monica Mæland

"Regjeringens maritime strategi"

NHO-president Tore Ulstein

"Verdiskapning og innovasjon"

 

23.04.2014 
MINIKONFERANSE: "Oljeservice sett fra et makroperspektiv" v/ARCTIC SECURITES, OSLO

- Anders Eide  - Founding Partner and Head of Fixed Income

- Trond Omdal - Partner - Research Oil & Gas

- Kristoffer Riis Iden - Analyst - Oll Service

Se presentasjonen her

 

06.02.2014  
CEO/Konsernsjef Paal Kibsgaard, SCHLUMBERGER LIMITED, Houston, USA

Konsernsjef Paal Kibsgaard er en av olje- industriens mektigste menn. Aldri tidligere har en nordmann hatt en så ledende posisjon i den globale oljeindustrien.

Schlumberger er verdens største oljeserviceselskap, med vel 45,3 milliarder US dollar eller 276 milliarder norske kroner i omsetning i 2013. Selskapet sysselsetter rundt

120.000 ansatte i 83 land. Selskapet har på det meste vært verdsatt til over 800 milliarder norske kroner på New York børsen. Schlumberger har hovedkontorer i Houston, Paris og

den Haag. Schlumberger eier også Western Geoc, som er verdens største seismikkselskap.

Se  Bilde 1 - Bilde 2 - Bilde 3

 

18.04.2013
SJØFARTSDIREKTORATET - DIALOGMØTE

Program: Presentasjon av Sjøfartsdirektoratet: Fokusområder og fremtidsplaner.

 

01.02.2013 

Veirano Advogados, Brasil - Advokatfirma med 270 forretningsadvokater i Brasil og advokatfirma Thommesen, Oslo.

Frokostseminar

Fire advokater fra Brasil og to fra Oslo.

Program: "How to penetrate and stay profitable the Brazilian oil & gas market".

- Oversikt over Oil og Gas markedet i Brasil - utfordringer og muligheter:

- Brasiliansk krav til "local content" ved leveranser

- Hvordan forhandle med Petrobras - praktiske råd

-  Shipping muligheter

- Finansieringsmuligheter i Brasil

- Skatt og avgifter i Brasil - Hvordan sikre import og bruk av eget utstyr i Brasil

 

13.12.2012 
V.SHIPS. Monaco

Selskapet er verdens største ship management selskap med ansvar for teknisk drift og bemanning av over 1000 fartøyer. Til sammen sysselsetter selskapet rundt 25.000 sjøfolk og ca. 2000 landansatte. Tradisjonelt har de tatt hånd om driften av tank- og tørrlastskip. Selskapet vil satse mer på rigger og offshore serviceselskaper. 

Program:

"Presentasjon av V.Ships v/Director Business Development Terje Løvoll" Det vil også bli omvisning hos Offshore Simulator Center AS og Rolls-Royce Marine Product Training Center.

Tilstede fra V.Ships ledelse:

Vice President V.Ships Offshore, Alessandro Ciocchi, Monaco

Head of Marine Training, Alasdair Ireland, Glasgow

Technical director V.Ships Norway, Gjermund Avdal, Oslo

I tillegg vil forsker fra Høgskolen i Ålesund/Handelshøgskolen BI Oslo, Hans Solli-Sæther stille.

 

28.03.2012  

Thomas Wilhelmsen. Group CEO/konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Tema: "The Wilh. Wilhelmsen Group - and challenges leading an international company"

Wilh. Wilhelmsen, etablert 1861, er en global leverandør av maritime tjenester. Konsernet har rundt 6000 ansatte på land og over 9500 sjøfolk i sine systemer. Inkludert deleide

selskaper, sysselsetter gruppen nærmere 20.000 ansatte. Har rundt 400 kontorer fordelt på 70 land, men hovedkontor i Oslo. Kontrollerer sammen med sin svenske partner

Wallenius Lines en flåte på 130 bilskip i internasjonal fart. 

 

24.08.2011   
NHO - Næringslivets Hovedsorganisasjon Oslo v/adm. direktør John G. Bernander

Tema: Næringslivets rammebetingelser, konkurransekraft og utsiktene fremover for norsk næringsliv.

Se bilde her

 

02.12.2010   

CEO/Konsernsjef Karl-Johan Bakken: Farstad Shipping ASA 

Program: 

"Farstad - et verdensledende offshorerederi. Hvor går utviklingen i et 5-10 års perspektiv.  Medfører endringer i norske rammebetingelser at offshorerederier flagger ut - og etablerer seg i nye markeder, Østen og Brasil?" 

 

27.01.2010   
"SUNNMØRE PÅ BØRS"  i samarbeid med DnB NOR Markets, Oslo

Program:  

Åpning ved DnB NOR Markets v/divisjonsdirektør Paal E. Karstensen og Shippingklubben Ålesund v/formann Ørnulf Blaalid

Makroøkonomisk gjenomgang v/seniorøkonom Knut A. Magnussen

Presentasjon av følgende børsselskaper:

- Ekornes ASA v/CEO Øyvind Tørlen

- Farstad Shipping ASA v/CFO/finansdirektør Torstein L. Stavseng

- Hexagon Composites ASA v/styreformann Knut Flakk

- Hjellegjerde ASA v/konsernsjef Olav Inge Røyset

- Odim ASA v/direktør Håvard Haanes

 

03.12.2009   
DnB NOR ASA, Oslo v/Konsernsjef Rune Bjerke

Tema: "Hva nå? - noen refleksjoner om året som ligger foran".

Dette var et arrangement sammen med DnB NOR sin kunder, med årets lutefiskmiddag.

DnB Nor ASA er Norges ledende finanskonsern.

 

08.10.2009  
Norges Rederiforbund, Oslo v/President (og skipsreder) Elisabeth Grieg

Tema: "Mot Nye Horisonter"

Denne gangen presenterer vi den første kvinnlige president i Rederforbundets historie. Hun kom fra stillingen som administrerende direktør i Grieg International AS og styreleder

Grieg Shipping Group. Gruppen har en flåte på 30 skip. Hun har også vært styreleder i Norsk Hydro ASA.

 

10.12.2008   
Ship Equip AS v/konsernsjef Ivar Nesset

Tema: "Hva har gjort oss til verdens største leverandør av bredbåndtjenester til det globale maritime markedet"

 

29.10.2008   
Sperre Group AS v/konsernsjef Erik Langseth

Tema: "Hva har gjort oss til en verdensledende leverandør av marine starteluftkompressorer" (70 års historie - utfordringer for fremtiden)

 

19.12.2007   
I.P. Huse v/disponent Inge Huse

Tema: "Glimt fra 125 års virksomhetshistorie – og fortsatt i live" (Historikk, nåtid og utfordringer for fremtiden)

Bedriften er verdensledende på produksjon av ankerhåndteringsvinsjer til offshorebransjen.

 

05.06.2007   
Rolls-Royce Marine v/President Marine, Anders Almestad

Tema: "Produktutvikling offshore og markedsutsikter offshore"

 

19.12.2006   
Acta Holding ASA v/adm. direktør Simen Mørdre

Acta Ålesund v/daglig leder Kjetil Blomvik

ABG Sundal Collier v/Geir Olav Fuglem, corporate finance shipping

Tema: "Presentasjon av Acta Holding. Investering av Shipping porteføljen

"Acta Global Skipsholding 1 AS" – som går ut på å bygge opp et bredet diversifisert portefølge av skip (seismikk, passasjerferjer, tankskip, aframax)

 

30.05.2006   
Odim ASA v/konsernsjef Jogeir Romestrand

Tema: "Odim – forandring fra produksjon til teknologi fokus"

 

21.03.2006   
Norwegian Air Shuttle ASA v/adm. direktør Bjørn Kjos

Tema: "Presentasjon va Norwegian Air Shuttle ASA - Hva vi har gjort for å komme dit vi er i dag. Og hvor går luftfatsindustrien, i dag – og i fremtiden"

Bilde

 

14.06.2005   
Generalforsamling og med bedriftsbesøk i Brattvåg v/Adm. direktør Roy Reite,

Aker Brattvaagkonsernet

Program: "Med Aker inn fremtiden". Utsatt

 

08.12.2004  
Pareto Forvaltning ASA, Oslo v/ adm. direktør Petter W. Borg  med deltakelse av Øystein Aannerud fra marked

Tema: "Strategiske veivalg i det norske verdipapirmarkedet for 2005"

I 2004 har Norge vært velsignet med lave renter, en sterk børs og rekordhøy oljepris. Internasjonalt har også pilene pekt oppover. Er det grunn til å tro av denne utviklingen vil

fortsette i årene fremover eller går det mot en hard landing i økonomien.

- Hvilke risiko står investor overfor, og hvilke faktorer påvirker vårt investeringssyn i det korte og lange perspektiv?

- Ser vi for oss et skifte i investors avkastningskrav?

- Står forventet avkastning i forhold til forventet risiko (Bach-syndromet)?

 

25.11.2004   
DnB NOR ASA, Oslo v/konsernsjef Svein Aaser

Konserndirektør for bedriftsmarkedet Leif Teksum og regionsdirektør Ben Tore Brekke - var også deltakere.

Tema: "DnB NORs strategi – internasjonalisering og shipping"

 

27.05.2004  
Paneldebatt sammen med Maritime Nordvest

"Skipsfartsmeldingen som politisk grunnlag for positiv utvikling" v/ Olav Akselsen, leder for Stortingets næringskomite (tidl. Oljeminister)

"Innovasjon og utfordringer for norsk næringsliv" v/adm. direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge AS, Oslo

"Nødvendige rammebetingelser sett fra rederiene" v/styreformann og skipsreder Sverre A. Farstad, Farstad Shipping ASA

"Nødvendige rammebetingelser sett fra verfstindustrien" v/adm. direktør Tore Ulstein, Ulstein Verft AS, Ulsteinvik

"Nødvendinge rammebetingelser sette fra norskeid leverandørindustri" v/adm direktør Terje Dyrseth, Brunvoll AS, Molde

Diskusjon, ledet av politisk redaktør Harald Kjølås, Sunnmørsposten.

 

21.04.2004   
ABG Sundal Collier AS v/partner Jarle N. Hansen

ACTA Holdning ASA v/adm. direktør Alfred Ydstebø

Program: "Lansering ac Shippingprodukt v/Jarle N. Hansen og selskapspresentasjon av Alfred Ydstebø"

 

10.12.2003   
Peter C. Warren, Partner i Warren & Wicklund AS, Oslo

Tema: "Hvordan sette sammen en investeringsportefølje tilpasset dine behov" (spesielt gevinst – tapsmuligheter som er forbundet med ulike aktivaklasser og hvordan disse kan

settes sammen)

 

19.11.2003   
Konsernsjef Atle Eide, Pan Fish ASA

Program: "Pan Fish – juvel eller gråstein" – Kanselert.

 

26.05.2003   
Adm. Direktør Gunvor Ulstein, Ulsteinvik Ulstein Mekaniske Verksted Holding AS

Program: "Den norske verftsbransjen i dag og i fremtiden".

 

04.03.2003  
Adv. Torsten Jacobsen, advokatfirmaet Vinge, Gøteborg (sveriges 3. største) og Olav Vikøren, fra adv.firmaet Thommessen, Krefting, Greve, Lund AS.

Tema: "Registrering av skip under svensk flagg:" (Det har i den senere tid vært stor fokus omkring nettolønn og utflagging av offshoreflåten)

 

04.12.2002   
Kapitalforvalter og partner, Peter C. Warren, Warren & Wicklund AS, Oslo

Program: "Risikohåndtering i et vanskelig marked"

 

28.11.2002  
Generaldirektør Eivind Reiten, Norsk Hydro ASA, Oslo.

Tema: "Hydro som industriaktør – globalt og lokalt."

 

05.11.2002   
Høyesterettsadvokat og partner Stephen Knudtzon, leder av shipping og offshoreavdelingen i adv.firmaet Thommessem, Krefting, Greve, Lund AS.

Tema: "Fra forretningsadvokatens praksis innen shipping, offshore og verkstedsindustrien."

Følgende tema og konkrete saker ble berørt:

- Børsnotering av utenlandske shippingselskaper på Oslo Børs – problemer de møtte

- Oppkjøp av norske rederier – Trico Supply, Bona Shipholding, Ugland Nordic etc.

- Skatt: rederibeskatning, NOKUS

- Skipsregistre: NIS kontra utenlandske registre

- Ny skipsbyggingskontrakt og NKT 2000 – bakgrunn

- Back-to-back problemstillinger –f.eks underleverandører problemer i  offshoreindustrien, når  verksted og oljeselskap strides om noe som er levert av underleverandøren

- Store rettsaker som f eks Balder og Njord – hvorfor blir det rettsak, hvordan unngå, hvordan gjennomføre – voldgift kontra domstolsbehandling

 

03.06.2002   
Vi foretar ombordstigning på isbryter og artisk cruisefartøy, Mv "Polar Star" og foredrag av:

Skipsreder Martin Karlsen, ekspedisjonens leder Laurie Taylor , Direktøren og 3 representanter fra Spitzbergen Travel.

Tema: "Polar Star Expedition og Spitzbergen Travels produkter".

 

19.03.2002   
Generalforsamlig og medlemsmøte: Cecilie With og Dag Lausund, Innotown AS, Ålesund.

Tema: "I norsk næringsliv er det et stort og oppdemmet behov for å tørre mer."

 

30.01.2002  
Kystdirektør Øyvind Stene, Kystdirektoratet, Ålesund.

Tema: "Det nye kystverket".

 

04.12.2001   
Farstad Shipping ASA v/Torstein Stavseng, finansdirektør

Tema: "En orientering av Farstad Shipping ASA – og selskapets aktiviteter internasjonalt."

 

29.10.2001   
Kleven Maritime AS, Ulsteinvik v/adm. dir. Steinar Sivertsen Kulen                                 

Tema: 1) "Finnes det en fremtid for skipsverftene?" og

             2) "Etablering av Kleven Maritime AS, posisjonering inn i en fremtidig vekstbransje eller et utslag av nostalgi og åreforkalkning?".

NB! Svar på spørsmål til verftseier John Kleven etter tilbakekjøp av verftene fra Kværner

 

22.09.2001   
Shippingklubben Ålesund – 10 års jubileum

Foredrag ved Knut Maaseide, General for "Cutty Sark"–arrangemenet i Ålesund– juli 2001

 

23.04.2001   
Karl I. Hagen, Stortingsrepresentant og formann i Fremskrittspartiet

Tema: "Fremskrittspartiets Nærings- og økonomiske politikk – samt skipsfartsspørsmål."

 

15.11.2000  
Leif T. Løddesøl, president i Norges Rederiforbund og styreformann i Wilh. Wilhelmsen ASA.

Tema: " Norsk Skipsfart – hvor står vi og hvor går vi."

 

10.10.2000   
Markedsseminar med representanter for Clariden Bank, Zurich and SPB Partners AG, Basel.

Tema: "The World Economy and Financial Markets"

Finn Røgenæs, norsk representant fra Clariden Bank.

Tema: "Swiss Private Banking – sett med norske øyne."

 

19.09.2000   
Odin Forvaltning AS, Oslo v/investeringsdirektør Ragnhild Wiborg

Tema: "Odin Forvaltning år 2000 – Shareholder value and listed shipping-companies."

 

April 2000     
Finansminister og Statsråd Gudmund Restad Det konglige Finandepartementet, Oslo

Avlyst pga regjeringsskifte

 

02.02.2000   
På Generalforsamlingen ble klubbens Hedersmerke og Diplom tildelt:

Skipsreder Else Karlsen, Martin Karlsen Rederi, Brandal/Halifax for sitt virke og engasjement innen ishavsekspedisjoner.

 

Generalfors.

02.02.2000  
Jan Petter Collier, Jarle Norman Hansen, Sundal Collier & Co. AS, Oslo.

Tema: "Refleksjoner rundt konjunkturer i det norske verdipapirmarkedet."

 

09.12.1999  
Adm. dir. Pål Atle Skjervengen, VinCompagniet AS, Oslo.

Tema: "Kan Norge leve med at alkoholpolitikken styres fra Moskva."

 

16.11.1999 
President i Norges Rederiforbund og konsernsjef i Odfjell ASA, Bjørn Sjåstad.                      

Tema: "Aktuelle problemstillinger for norsk skipsfart."

 

16.09.1999  
Dr. Alex Hoffmann, Honorary Chairman of the Board of Clariden Bank Group.

Mr. Beat Wittman, Executive Vice President, Chief Investment Officer and Member of Executive Board of Management. 

Mr. Hans-Rudolf Fischer, Vice President and heading the Scandinavian Market Group in Clariden Heusser in Basel.

Mr. Finn Røgenæs, representative of the Clariden Bank Group in Norway.

Tema: Mr. Beat Wittmann gives and address titled: World Economies and Markets, where he will outline his, and Clariden  Bank’s view on the state of international economy, currencies, interests and equity markets

 

01.06.1999   
Konsernsjef Gunn Wærsted, Vital Forsikring ASA, Bergen.
Tema: "Pensjonsordning for de ansatte – et nødvendig onde eller et verdifullt element i medarbeiderstrategi. Foredraget vil også dekke temaet knyttet til finansmarkedet."

 

16.03.1999   
Næringsminister og Statsråd Lars Sponheim, Det Kongelige Nærings- og Handelsdepartement

Tema: "Nyskapning i de maritime næringer – eierskap"

 

09.02.1999   
Adm. direktør Arne Skauge, Den Norske Bankforening, Oslo.                       

Tema: "Euro og Norge – veien videre"

 

21.10.1998 
LUFTSFARSTKONFERANSE

Adm.dir. Erik G. Braathen, Braathens, Oslo.

Styreformann Olav Nils Sunde og Morten Andersen, Color Air, Oslo.

Vice President Gunnar Reitan, SAS, Stockholm Direktør Jonny Skoglund SAS, Norge

Debattleder Per Jarle Hellevik, Oslo.

Tema: "Hvem vinner slaget om Ålesund Lufthavn Vigra"-fra underkapasitet til overkapasitet?

 

15.09.1998  
Professor Torger Reve, rektor ved BI-stiftelsen, Sandvika.

Tema: Hvordan skape et konkurransedyktig maritimt miljø.

 

13.04.1998
SHIPPINGKONFERANSE

Statssekretær Håkon Giil, Olje-og Energidepartementet, Oslo.

Visekonsernsjef Ketil Lenning, Smedvig ASA, Stavanger.

Direktør for drift olje, Geir Pettersen, Statoil, Stavanger.

Sikkerhetsdirektør Magne Ognedal, Oljedirektoratet, Stavanger

Debattleder Per J. Hellevik, Oslo.

Tema: Oljeutvinning på norsk sokkel inn i et nytt århundre.

 

19.03.1998 
Adm.dir. Erik G. Braathen, Braathens Safe, Oslo.

Tema: Fra nybrottsarbeid til grenseløs konkurranse.

 

27.02.1998   
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Tema: Næringspolitikk for fremtiden.

 

03.02.1998   
Skipsreder Morten S. Bergesen, Bergesen d.y., ASA, Oslo
Generalfors. 
Adm.dir. Svein Erik Amundsen, Bergesen d.y., ASA, Oslo

Befraktningsdir. Jan H. Pettersen, Bergesen d.y., ASA, Oslo

Tema: Presentasjon av Bergesen d.y. ASA.

På Generalforsamlingen ble klubbens Hedersmerke og Diplom tildelt: Skipsreder Johan Hagenæs senior, J. Hagenæs Shipping AS

Verftseier og styreformann Idar Ulstein, Ulstein Verft AS

 

11.12.1997   
Adm.dir. Pål Atle Skjervengen, VinCompagniet AS, Oslo.

Tema: Fritt vinsalg, men fortsatt monopol.

 

23.10.1997   
"SHIPPINGSEMINAR – MILJØ- OG SIKKERHETSKONFERANSE

Sjøfartsdirektør Ivar A. Manum, Sjøfartsdirektoratet, Oslo

President Per Sævik, Norges Rederiforbund, Oslo

Stortingsrepresentant Svein Ludviksen, Det norske Storting, Oslo

Forbundssekretær Harald Særsten, Norsk Sjømannsforbund

Tema: Miljø- og sikkerhetskonferanse. (Maritim trafikk- og sikkerhetsstandard i sentrum.)

Debattleder: Viseadm. Dir. Terje J.K. Andersen, Farstad Shipping ASA

 

26.09.1997   
Dagens Næringsliv, Oslo v/sjefsredaktør og adm.dir. Kåre Valebrokk

Tema: Er forretningsmoral noe annet enn annen moral.

 

26.08.1997  
President Knut W. Aanensen, Norsk Skipsmeglerforbund.

Tema: Hva kan norske skipsmeglere tilby vårt maritime næringsliv.

Adm.dir./skipsmegler Arne W. Aanensen, R.G. Hagland AS.

Tema: Shippinghuset Hagland - skipsmegler og samarbeidspartner.

 

26.05.1997   
Norges Bank, Oslo v/sentralbanksjef Kjell Storvik

Tema: Norsk økonomi - utfordringer for finans- penge- og inntekts- politikken.

 

11.03.1997  
H.r.adv. og direktør Bjørn Eidem, Fred Olsen Gruppen, Oslo.

Tema: Fra Arbeider'n til Fred Olsen - via Hilmar Reksten, Dagens Næringsliv og SAS.

 

15.04.1997 
Saga Petroleum ASA, Oslo v/adm. direktør Asbjørn Larsen

Tema: Saga Petroleum 25 år - hva nå?

 

11.02.1997 
Det norske Veritas, Oslo v/adm. direktør Sven Ullring

Tema: Kvalitet - beste garanti for sikkerhet og miljø.

 

18.12.1996   
Adm.dir. Sverre A. Farstad, Farstad Shipping ASA, Ålesund.

Tema: Farstad Shipping ASA - utvikling og fremtid.

 

17.10.1996   
Skipsreder Bryn Skaugen jr., B. Skaugen Holding AS, Oslo.

Tema: B. Skaugen Holding - utfordringer og muligheter.

 

24.09.1996   
Norges Eksportråd, Oslo v/adm. dir. Per Andreas Vogt

Tema: ENDREDE MARKEDSFORHOLD KREVER ET NYTT EKSPORTRÅD

Presentasjon av det nye Eksportrådet.

 

22.08.1996  
Handelsminister og Statsråd Grete Knudsen.

Tema: Norsk skipsfartspolitikk i dag og i morgen.

 

21.05.1996   
Høyskoledirektør Michael Tetzscher, BI, Sandvika.

Tema: Kunnskap og politikk

 

11.04.1996   
Norges Rederiforbund, Oslo v/adm. direktør Rolf Sæther

Tema: Norsk skipsfart - fremtidens næring.

 

01.02.1996   
Adm.dir. John G. Bernander, Assuranceforeningen Gard, Arendal.

Tema: Norsk sjøassuranse og internasjonal konkurransekraft.

 

21.12.1995   
Professor Peter Lorange, IMD Lausanne, Sveits.

Tema: Moderne strategiutvikling for skipsrederier basert på MARSOFT som bakgrunnsmateriale.

 

28.11.1995  
Industri & Skipsbanken Fonds AS, Oslo.

Odd Skandsen, ass. banksjef

Tema: Aktuelle trekk i det norske aksjemarked - finansiering av verdi- papirhandel.

 

28.11.1995  
Industri & Skipsbanken AS, Bergen. Fridtjov Bergmann, ass. banksjef Kapitalmarked,

Tema:"Utvikling neste 6 mnd. i valutakurser og renter-en vurdering basert på charts.

 

19.10.1995   
Informasjonsdirektør Knut Ihlen Tønsberg, Den Norske Bankforening.

Tema: "Hvordan oppnå like konkurransevilkår i et lånemarked med subsidierte statsbanker?"

 

12.09.1995   
Adm.dir. Olav Guniksrud, Intersped AS, Oslo.

Tema: "Internasjonal godstransport" - tilbud, etterspørsel og utfordringer.

 

13.06.1995   
Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen, Wilh. Wilhelmsen Ltd. AS.

Tema: "Organisasjon og aktiviteter".

 

05.04.1995   
SEB - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Anders Onarheim, Head Executives, Oslo.

Ole Fr. Anker-Rasch, Corporate Finance/Shipping.

Arne Loen, Equity Sales.

Erik Storelv, Analyse Oil & Gas.

Tema: "SE Bankens perspektiv på Nordsjøen".

 

02.02.1995   
Adm.dir. Bjørn Kaldhol, Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø.

Tema: TFDS generelt og hurtigruta.

 

09.11.1994   
Skipsmegler Wollert Hvide jr. Kjøp/salg-Nybygg, R.S. Platou Shipbrokers a.s.og Christian Wessel, Sjef for R.S. Platou Securities a.s., Oslo.

Tema: 1) Marked for egenkapitaltilførsel - Hvilken struktur anbefales/oppnår høyest pris - Hvordan prises emisjonene

             2) Forventet utvikling i tørrbulkmarkedet.

             3) Forventet utvikling i reefermarkedet.

             4) Verftskapasitet og prisutvikling.

             5) Norske verfts konkurranseevne.

 

20.09.1994   
Adm.dir. John Wiik, Bergens Skibsassuranceforening, Bergen.

Tema: Sjøforsikring 1994 - Hva har skjedd i markedet.

 

14.06.1994   Cand.polit Ketil Djønne, Norges Rederiforbund, Oslo.

Tema: Norsk medlemskap i EU. Hva betyr dette for norsk skipsfart og de maritime næringer?

 

13.04.1994  
Sjef markedskommunikasjon Bjarne Wærdahl og Visesalgssjef Skip Jan Borø, Ulstein International AS, Ulsteinvik.   

Tema: Ulsteingruppen i dag, aktuelle prosjekter.

 

09.02.1994   
Adm. dir. Rolf K. Ytreland, Polycrest AS, Stavanger.

Tema: Rasmussen-gruppen, utnyttelse av nisjer i markedet.

 

27.10.1993   
Statsautorisert revisor Rune I. Grøvdal, KPMG Peat Marwick AS, Ålesund.

Tema: 1) Revisor - nødvendig onde eller aktiv samarbeidspartner?

             2) Informasjon om revisors rolle.

             3) Presentasjon av KPMG Peat Marwick AS.

             4) Oppdatering skatt og regnskap: - Hovedtrekk i skattereformen - Skatteendringer i årets statsbudsjett - Forslag til endringer i aksjeloven- Nytt vedr. god regnskapsskikk

 

08.09.1993   
Regionbanksjef Sindre Digernes, Industri- og Skipsbanken AS, Ålesund.

Tema: 1) Presentasjon av banken.

             2) Fornyelse av verdensflåten - Analyse av finansieringsbehov i shipping.

             3) Rente- og valutasituasjonen.

 

26.05.1993   
Adm. dir. John M. Kleven, Kværner Kleven, Ulsteinvik.

Tema: Kværner Kleven - Forventninger til fremtiden.

 

31.03.1993  
Bergingsjef Per Farstad, Ødegaard Berging A/S, Ålesund.

Tema: Berging i praksis.

 

06.02.1993 
Høyesterettsadvokat og Dispasjørkandidat Rolf Kr. Engelsen, Ålesund.

Tema: En sjørettsadvokats betraktninger.

 

03.12.1992   
Transportkonsulent Harald Johansen, Uni Storeband, Ålesund.

Tema: Risiko ved transport av gods.

 

02.10.1992  
Direktør Jan D. Lorentz, Den norske Veritas, Bergen og Regionsjef Knut Teige, Den norske Veritas, Ålesund.

Tema: Veritas idag og i fremtiden.

 

02.04.1992   
Adm. dir. Dag Bjørneset, Kredittbanken A/S, Ålesund.

Tema: Orientering om Ålesund og Sunnmøres nye bank.

 

06.02.1992   
Informasjonsdir. i Statens Forurensingstilsyn Sverre Sivertsen, Oslo.

Tema: mv Arisan - et eksempel på en fallert skipsfartsutvikling?

 

04.10.1991   
Adjunkt Knut Maaseide, Ålesund:                     

Tema: Handel og skibsfart i gamle Aalesund.